Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 05-01-2023

Brzeziny, dnia 05.01.2023 r.

RI.6220.01.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie operatu wodnoprawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.


Pełna treść zapytania

Skan pozwolenia wodnoprawnego


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej