Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

calendar 11-01-2023

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii''  u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.


Zapytanie ofertowe

wzór oferty

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej