Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

calendar 20-04-2023

 

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU - Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna)


 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej