Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 25-05-2023

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża konstrukcyjna) podczas montażu 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania:                                                                                                          

„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”

 

Projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w oparciu o umowę z 08.03.2023 r. nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0062/21-00

zapytanie

wzór umowy

formularz ofertowy

RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej