Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 08-05-2017

Zapytanie ofertowe


Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Pełnienie dyżurów terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia z terenu miasta Brzeziny, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 zgodnie z zadaniem zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

Pełna treść zapytania

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej