Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 25-05-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Zorganizowanie obozu/kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem  lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.
Proszę o podanie ceny dla 1 osoby pobyt 10-dniowy (cena netto i brutto). Przewidywana liczba uczestników 10-12 osób. Ilość uczestników zależy od podanej ceny jednostkowej.
Termin realizacji zamówienia: 26.06.2017 r. – 31.08.2017 r.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
inne nie dotyczy
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne będzie przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

Pełna treść zapytania

 

Wynik zapytania ofertowego

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej