Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 25-08-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

- specjalności drogowej podczas realizacji zadania Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w brzezinach – Etap II

Pełna treść zapytania


- specjalności instalacyjnej, wodociągowych i kanalizacyjnych  podczas realizacji zadania Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w brzezinach – Etap II

Pewłna treść zapytania


Materiały do pobrania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej