Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 14-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia (zakup wraz z dostawą).
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą niżej opisanego sprzętu wg. następującego podziału na części ( zadania):

Zadanie Nr 1. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Moniuszki 21

1)Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 314 szt.

Zadanie Nr 2. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17

1) Szafa lekarska dzielona, - szt. 1
zamykana na klucz, korpus szafy wykonany z blachy malowanej proszkowo. Drzwi szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy z zamkiem. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi wykonane z blachy. Wymiary min. 90x40x185 cm
2)Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 623 szt.

Zadanie Nr 3. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Bohaterów Warszawy 4

1) Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny- 1 szt.
wyświetlacz LCD, zakres pomiarowy 0-299 mmHg, pamięć pomiarów, mankiet uniwersalny, etui w zestawie   
2)Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny- 1 szt.
wyświetlacz LCD, zakres pomiarowy 0-299 mmHg, pamięć pomiarów, mankiet dla dzieci, etui w zestawie
3) Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 64 szt.
4) Przenośna apteczka pierwszej pomocy (- 1 szt.) wyposażona w:
a)    Zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:
- Natrii chloridum 0,9% - roztwór  do wstrzykiwań,
- Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzanie roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,
- Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań,
- płyny infuzyjne (Glucosum 5% - roztwór do infuzji + Natrii chloridum + Kali chloridum + Calcii chloridum dihydricum (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg) - roztwór do infuzji dożylnych
b)    Gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, altacet, wode utlenioną, środek odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera (o wymiarach: 80x12cm, 60x8 cm, 26x5 cm), stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania.

2.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 3- Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, dwie części lub wszystkie trzy części.
3.    Na cały dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja na okres 24 miesięcy, która liczona jest od dnia podpisania protokółu odbioru ilościowo – jakościowego, z wyłączeniem jednorazowych szczoteczek do zębów dla dzieci oraz przenośnych apteczek pierwszej pomocy.
4.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 21 grudnia 2017r.
5.    Kryterium oceny ofert:
          Cena ofertowa brutto – 100% - 100 pkt.
6.    Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7.    Wykonawca poda w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego do danego zadania, cenę oferty.
8.    Termin złożenia oferty:  do dnia 18 grudnia 2017r. do godziny 14.00.
9.    Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16, pok. 110), faxem ( 0 46/ 874-27-93 ) lub pocztą elektroniczną (grzegorz.koziel@brzeziny.pl).
10.    Dokumenty i oświadczenia jakie oferent musi złożyć w postępowaniu:
  wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego  dla danego zadania wraz z załącznikiem/ załącznikami.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Grzegorz Kozieł 46 874 22 24 wew. 126 lub 504-209-266
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny


 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej