Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 18-12-2017

Zamawiający :
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615, e-mail: grzegorz.koziel@brzeziny.pl, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

zmiana zapytania ofertowego z dnia 14.12.2017r.
W związku zapytaniem ofertowym z dnia 14.12.2017r. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017r. ( zakup z dostawą) dokonuję zmian ilości sztuk szczoteczek jednorazowych w zadaniach: 

Zadanie Nr 1. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Moniuszki 21
Było: Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 314 szt.

Jest: Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci -  312 szt.

Zadanie Nr 2. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17
Było:  Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 623 szt.

Jest: Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci -  624 szt.

Zadanie Nr 3. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Bohaterów Warszawy 4
Było: Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci - 64 szt.

Jest: Jednorazowe szczoteczki do zębów dla dzieci – 64 szt.

Pozostałe warunki oferty z dnia 14.12.2017r. pozostają bez zmian.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Grzegorz Kozieł 46 874 22 24 wew. 126 lub 504-209-266
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

 

 

Pełna treść oferty.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej