Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 06-04-2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania "Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach" - w zakresie Pola A.


Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej