Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 24-07-2018

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2022, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).


Pełna treść zapytania

Formularz oferty

klauzula

załącznik nr 2

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej