Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 07-12-2018

Brzeziny, dnia 07.12.2018r.

OP.2630.2.2018

                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2019 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do zapytania

Załacznik nr 3 do zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej