Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 11-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku  z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności  drogowej podczas realizacji zadania.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

wzór umowy

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej