Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 11-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

wzór umowy

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej