Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 24-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania "Przebudowa ciągu dróg ul. Konstytucji -3-go Maja i Bohaterów Warszawy w Brzezinach"

 

Pełna treść zapytania

Wzór oferty

Wzór umowy

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej