Zdalna szkoła

70 tysięcy dla Miasta Brzeziny na walkę z wykluczeniem cyfrowym

 

22 kwietnia Burmistrz Ilona Skipor podpisała umowę o powierzenie grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom z terenu Miasta Brzeziny realizacji zdalnego nauczania.

Miasto Brzeziny w ramach projektu zakupiło 30 laptopów z myszkami wraz z oprogramowaniem w celu zoptymalizowania procesu e – kształcenia.

14 kwietnia sprzęt został przekazany dyrektorom trzech szkół podstawowych w Brzezinach.

 

 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej