Zdalna Szkoła + w Brzezinach

 

 

55 tysięcy złotych dla Miasta Brzeziny na walkę z wykluczeniem cyfrowym

Burmistrz Ilona Skipor podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację zadania „Zdalna Szkoła + w Brzezinach”, w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym oraz umożliwienie uczniom
z ubogich i wielodzietnych rodzin z terenu Miasta Brzeziny udziału w zdalnym nauczaniu.

Miasto Brzeziny w ramach projektu zakupiło 23 laptopy w celu zoptymalizowania procesu e – kształcenia.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej