Zrób z nami biznes

Brzeziny to miasto położone w centralnej części Polski i województwa łódzkiego, w obrębie Aglomeracji Łódzkiej oraz obszaru metropolitalnego Łodzi. Miasto Brzeziny, pełniące funkcję stolicy powiatu, zajmuje obszar 21,6 km2 i jest miejscem zamieszkania 12,5 tyś osób. Brzeziny są otoczone gminą wiejską Brzeziny zamieszkałą przez około 5,5 tyś mieszkańców, co łącznie stwarza potencjał ludzki w liczbie ok. 18 tyś osób. Miasto Brzeziny położone jest przy drodze krajowej nr 72 Łódź-Warszawa, 23 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Strykowie – węzeł Łódź - Północ, 10 km od węzła Brzeziny położonego na autostradzie A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72. Po 2015 r. Miasto Brzeziny będzie obsługiwane przez 5 zjazdów/wjazdów na autostrady A1/A2, położonych w promieniu 25 km. Planowana jest również budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości 7 km - w Koluszkach oraz 8 km – w Rogowie. W odległości 20 km od Brzeziny na stacji Łódź – Olechów zostało uruchomione połączenie kolejowe z Chinami, które umożliwia intermodalny transport towarów. Najbliższy port lotniczy obsługujący połączenia krajowe i zagraniczne położony jest w odległości ok. 30 km od Brzezin – w Łodzi. W odległości 109 km od Brzezin znajduje się port lotniczy Warszawa – Okęcie, do którego można dojechać autostradą A -2  i drogą ekspresową S2 w ciągu 1 godziny. Dzięki doskonałemu położeniu Brzeziny stanowią bardzo dobrą lokalizację dla potencjalnych inwestorów mających na celu działalność o charakterze magazynowo-składowym, produkcyjnym lub usługowym. W mieście Brzeziny zainwestowała firma JHM Development, która wybudowała nowoczesne osiedle mieszkaniowe, gdzie nowe mieszkanie może znaleźć kadra zarządzająca nowych inwestorów. Bardzo mocnym atutem jest możliwość przyjazdu pracowników spoza miasta łódzką komunikacją miejską.

 

Szanowni inwestorzy!
Poniżej prezentujemy mapę z zaznaczonymi lokalizacjami terenów inwestycyjnych.

 

Brzeziny is a city located in the center of Poland and ‎‎Lodz voivodship within the Lodz Agglomeration and Lodz metropolitan area. The city of Brzeziny, which serves as the district capital, takes the area of 21.6 km2 and is a place of residence of 12.5 thousand people. Brzeziny is surrounded by Brzeziny rural municipality inhabited by approximately 5.5 thousand inhabitants, which makes a total of human potential in a number of about 18 thousand people. The city of Brzeziny is located on the 72 Lodz-Warsaw national road, 23 km from the junction of the A1 and A2 motorways in Stryków - Lodz-North junction, 12 km from Brzeziny junction located on the A1 motorway at the junction of national road No. 72 After 2015, the City of Brzeziny will be supported by five exits/entries on the A1/A2 motorway, located within a radius of 25 km. Also the construction of Brzeziny bypass along the national road No. 72 is planned. The nearest railroad station is located at a distance of 7 km - in Koluszki and 8 km - in Rogów. At a distance of 20 km from Brzeziny on the Lodz Olechow station a railroad connection with China was opened, which allows intermodal transportaiton of goods. The nearest airport serving domestic and foreign flights is located about 30 km from Brzeziny - in Lodz. At a distance of 109 km from Brzeziny Warsaw - Okecie airport is located, which can be reached via the A-2 motorway and S2 dual carriageway within one hour. Due to a perfect location, Brzeziny is a very good place for potential investors aiming at warehouse activities, manufacturing or services. In Brzeziny the JHM Development company has already invested, who has built a modern housing estate, where the managers of new investors can find new apartments. A very strong advantage is that the employees from outside the city have the opportunity to commute with the public transport.

 

Dear investors!
Below we present a map with marking locations of the investment.

 

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej