Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych

 

Gmina Miasto Brzeziny zakończyła realizację projektu
pn. Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach,
który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania II.5 Zagrożenia środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt pn. Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach obejmował:
• zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
• zakup zintegrowanego systemu selektywnego powiadamiania i ochrony ludności wraz z elektroniczną syreną alarmową

Całkowita wartość projektu: 913.347,50 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 913.347,50 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 776.345,37 PLN

Uroczystość poświęcenia i przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem odbyła się 27 października 2010 r. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej